NEN 3140 keuring / inspectie

Wat kunnen wij voor u betekenen

Turific beschikt over de apparatuur en certificering om de NEN3140/NEN1010 keuringen inclusief rapportages uit te voeren.

Alle geïnspecteerde verdeelinrichtingen worden voorzien van een keuringssticker waarop vermeld staat dat deze gekeurd zijn en tot en met wanneer de keuring geldig is.

Ook zorgen wij ervoor dat u tijdig gewaarschuwd wordt als de keuring afloopt.

Mochten er verdeelinrichtingen of bepaalde delen van de elektrische installatie afgekeurd worden, dan krijgt u van ons altijd een vrijblijvend advies over hoe het probleem verholpen kan worden.

Moet onze apparatuur ook NEN3140 gekeurd worden?

Een werkgever of projectuitvoerende moet volgens de arbowet en diverse verzekeringsmaatschappijen (aansprakelijkheid) kunnen aantonen dat er alles aan gedaan is om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen.

Ook kan uw opdrachtgever van u eisen dat alle gebruikte elektrische middelen voorzien zijn van een NEN3140 keuring.

De NEN3140 toont aan dat u voldoet aan de norm voor elektrische veiligheid voor elektrische apparatuur en verplaatsbare bekabeling.

Nieuwe installaties

NEN 1010 of NEN 3140

 

Een NEN 1010 keuring wordt toegepast op nieuwe installaties, de NEN 3140 keuring op bestaande installaties.

De NEN 1010 geeft aan dat de elektrische installatie voldoet aan de aanlegnormen welke vermeld staan in het bouwbesluit en de NEN 1010.

De NEN 3140 gaat over de elektrische veiligheid en het onderhoud van de installatie.

 

Apparaat keuringen

NEN3140 Keuring

 

In de bouw-, kantoor- en industriesector is het al vanzelfsprekend dat elektrische apparatuur en verlengkabels jaarlijks (bij intensief gebruik, bij sporadisch gebruik kan dit interval langer zijn) gekeurd dienen te worden volgens de NEN3140 norm.

 

Maar ook overige ondernemingen krijgen steeds meer te maken met de NEN3140, denk hierbij aan catering, audiovisuele- en overige verhuurbedrijven.

Keuringen volgens deze norm zijn verplicht om aan te tonen dat er veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied mogelijk is.

Vooral als andere personen buiten de uitvoerende, kans op elektrische schok loopt worden de eisen van opdrachtgevers, overheidsinstanties en verzekeringsmaatschappijen steeds hoger.

Uitbreiding elektrische installatie

Indien u de elektrische installatie van uw pand gaat uitbreiden moet de complete installatie opnieuw gekeurd worden volgens de NEN1010.

Het bestaande deel word gekeurd volgens de normen die op het moment van aanleg van toepassing waren en de nieuwe delen volgens de op dit moment geldende NEN1010 norm. Toch dienen alle elektrische installaties minimaal te voldoen aan de NEN1010 tweede druk uit 1962.

Dit echter altijd ter beoordeling van de inspecteur, deze heeft de expertise om te bepalen wat wel en niet onder een uitbreiding valt.