Visual Productions

Visual Productions

Turific is specialist op het gebied van het ontwerpen, programmeren, in bedrijfstellen en onderhouden van verlichtingsinstallaties bestuurd met producten van Visual Productions. Naast de stand-alone installaties welke gebruik maken van de solid-state devices van Visual Productions zoals de CueCore, IoCore, Cuety en B-Station is ook ruime ervaring aanwezig op het gebied van complexere projecten die gebruik maken van het zeer geavanceerde pakket CueluxPro.

Turific has programmed well over:CueCore's

CueluxPro servers

Ipad besturing

Verlichting aansturen vanaf een Ipad is met de oplossingen van Visual Productions zeer goed mogelijk. Door gebruik te maken van verschillende hardware componenten en deze software matig te koppelen bestaat er de mogelijkheid een zeer krachtige en betrouwbare installatie te creëren. Ook is met de komst van de LPU-2 het mogelijk om moving lights (Movingheads, Scans etc.) aan te sturen met een volledig solid-state hardware platform.

Systeem integratie

De producten lenen zich uitermate voor het gebruik in projecten waarbij systeem integratie een grote rol speelt. CueCore’s, IoCore’s, B-stations, LPU-2’s en CueluxPro kunnen alle overweg met diverse protocollen (verschillen per product) waaronder UDP, TCP, OSC, RS232, Midi, GPI/GPO, ART-Net en SMPTE. Met de komst van toekomstige producten (o.a QuadCore) zal het aantal protocollen waarmee gecommuniceerd kan worden nog verder uitgebreid worden.